Entertainment Committee

Dr Ajith Bhaskar(C)

Dr Babu Varghese(LC)

Dr Madhu K, TVM

Dr Rekha P

Dr Kamala

Dr Judo Vachaparambil

Dr Shine Shukkoor